"קול קורא" להקמת מתקני השבת פסולת

נכון להיום במדינת ישראל מיוצרים כ-5.2 מיליון טון פסולת עירונית בשנה – מתוכה כ-78% מועברת להטמנה ורק כ- 22% מועברת למחזור.

היקפי הפסולת גדלים משנה לשנה בשיעור ממוצע של 1.8% לשנה בהתאם לגידול באוכלוסייה.

לשם כך החליט המשרד להגנת הסביבה לקדם מתקני השבת אנרגיה כתחליף להטמנת הפסולת.