ניהול פרוייקטי הפקעה

פרויקטים רבים טומנים בתוכם את הצורך בביצוע הפקעות. ההפקעה היא הליך ארוך ומסובך החל משלב הכנת ההכרזות ועד לשלב הגידור והתפיסה בפועל. הליך ההפקעה הינו המקום בו מתנגשות זכויות הקניין של הפרט אל מול הצורך הציבורי, דבר זה מחייב לגשת להליך ההפקעה ברגישות רבה ובמקצועיות.

משרדנו מתמחה בביצוע הפקעות ובהליכים הסטטוטוריים הנלווים אליהן, החל מריכוז צוות ההפקעות הכולל בין היתר שמאי, מודד ועו"ד, דרך הכנת הליכי ההכרזה, הכנת תשריטי ההפקעה, ניהול מו"מ לפיצוי וליווי הליכי הגידור והתפיסה.

בין השאר משרדנו מנהל את צוות ההפקעות בקו הסגול המערבי של הרכבת הקלהבפרויקט הרק"ל חיפה נצרת, בכביש הגישה החדש לירושלים, כביש 16, אחראי על ניהול מו"מ לפיצוי בכביש 6, חוצה ישראל וכן שותף בהפקעות בכביש 444

שלב א’

בשלב הראשון מאתרים את הבעלים בקרקע – לפי נסחי טאבו ואיתורי מען

שלב ב’

שליחת הטפסים המתאימים לכל בעל זכויות לפי גוש וחלקה, ועזרה במילוי הטפסים במידת הצורך

שלב ג’

קבלת הטפסים, בדיקתם והעברה לחברת התשתית.

במידה והטפסים אינם מלאים ואו אינם תקינים – יצירת קשר ומתן מענה במילוי החסר.

שלב ד’

חברת התשתית מקבלת את המסמכים, ומקיימת בדיקה נוספת.

במידה והטפסים מולאו כראוי והכל תקין החברה מעבירה את הפיצוי הכספי.