תתל/18- חשמול מערך המסילות הארצי

מזמין: רכבת ישראל

 

ניהול הליך סטטוטורי ארוך ומורכב של תכנית שנועדה לאפשר לרכבת ישראל להפעיל את המערך הרכבתי הארצי באמצעות חשמול עילי, כתחליף להנעת קטרים בדיזל.

התכנית כללה מערכת חשמול מסילתית לאורך של כ-420 ק"מ מסילות, ו-14 תחנות השנאה רכבתיות.

 

התכנית אושרה למתן תוקף ביום 15/12/2014