הנחיות מקצועיות עבור תקנות החניה, 2016

הנחיות אלו משלימות את התיקון מתאריך 23.6.16 לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חנייה) התשמ"ג-1983, שמטרתו לצמצם את הגודש בכבישים ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית, מניעת בזבוז שעות העבודה הנובע מעמידה בפקקים וצמצום זיהום האוויר והסביבה הנוצר בשל העומס הרב בכבישים.