היבט תחבורתי ושיקולים תחבורתיים מלווים כמעט כל תכנית בניין עיר (תב"ע). לעיתים ההיבט התחבורתי קטן ולעיתים ההיבט התחבורתי הינו מרכזי בתכנון התב"ע ובהשלכותיה על סביבתה.

ההיבט התחבורתי בתכניות כולל פרטים רבים, חלקם ברורים וגלויים, וחלקם אינם נראים לעין בלתי מקצועית.

משרדנו מתמחה בבחינת ההיבט התחבורתי של תכניות בניין עיר והיתרי בנייה. אנו נותנים שירות למוסדות תכנון (וועדות מקומיות ומחוזיות) ולגופים פרטיים במסגרת התנגדויות ועררים לתב"עות, היתרי בניה לפי תמא/38 ובכלל.