הרכבת הקלה חיפה-נצרת

כחלק מהפרויקט זה – משרדינו עוסק בהפקעות שטחים במקטע הפרברי של הקו.

פרויקט הרכבת הקלה חיפה-נצרת היינו פרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית ומטרופולינית התורם להשגת יעדי תכנון לאומיים: קידום התחבורה הציבורית במדינת ישראל באמצעות הקמת מערכות תחבורה עתירות נוסעים, השקעה בפיתוח צפון המדינה, חיזוק הפריפריה ע"י חיבורה למטרופולין חיפה ולמרכז הארץ וכן מזעור הפגיעה הסביבתית (איחוד תשתיות, פחות עבודות עפר,  גשרים ומנהרות ופחות זיהום אוויר).

אז לאיפה הרכבת מגיעה ?  >>

מספרים מעניינים >>

אורך התוואי – 41 ק"מ

מקטע פרברי (חיפה-ריינה) באורך של 29 ק"מ

מקטע עירוני (ריינה-נצרת) באורך של 12 ק"מ

תחנות – 19

מקטע פרברי (חיפה-ריינה) הכולל 8 תחנות

מקטע עירוני (ריינה-נצרת) הכולל 11 תחנות

זמני נסיעה

מרכזית המפרץ לריינה: 30 דק'

מרכזית המפרץ לתאופיק זיאד: 50 דק'

מהירות מקסימלית

בינעירוני: 100 קמ"ש

עירוני: 50 קמ"ש

תדירות נסיעה

4-15 דקות

תחזית נוסעים

100,000 ביום

חניונים

16 לאורך התוואי

צפייה בסרטון הדגמה >>