על מנת להבטיח שפרויקט מכל סוג יצליח, יש לבצע בדיקות רבות טרם ההחלטה על יציאה לתכנון ולביצוע.

גם הרעיון הטוב ביותר יכול להיתקל בקשיים רבים אם לא יותאם להליכי התכנון ולמצב בשטח. כך, לצד סקרי היתכנות רבים במגוון תחומים יש צורך בסקר היתכנות מקדים הכולל בחינה של המצב הסטטוטורי הקיים והפוטנציאל העתידי שיוכל לאפשר את ביצוע הפרויקט.

לשם כך, דרושה הבנה עמוקה של הליכי התכנון ויכולת בחינה מקצועית של המצב הקיים בשטח ופוטנציאל הזכויות האפשרי בקרקע.

משרדינו מתמחה בביצוע סקרי התכנות סטטוטוריים וסקרי ייעודי קרקע הנותנים ליזם מבט מקיף ואובייקטיבי אודות הפוטנציאל הקיים וההליכים הסטטוטוריים הנדרשים ע"מ להביא את הפרויקט משלב התכנון ועד לסיומו המוצלח.

עם תום הסקר תתקבל תוצאה אשר תצביע על אפשרויות מיצוי הפוטנציאל המקסימלי בייעודי הקרקע, או לחילופין, הדרך המתאימה והמומלצת ביותר ע"מ לביצוע הליך סטטוטורי לשינוי ותוספת זכויות בקרקע.