הליך התכנון הסטטוטורי הינו הליך ארוך מסובך היכול להימשך שנים ארוכות. בדרך הארוכה מתחילת התכנון ועד לאישורה של התוכנית ישנן מהמורות רבות אותן יש לצלוח.

משרדנו מתמחה בליווי התכניות השונות החל משלב בדיקות ההיתכנות ועד לאישורן הסופי תוך ייעוץ והכוונה בחוקי התכנון, המקרקעין והליכי הרישוי, הופעה בפני מוסדות התכנון, ניהול צוותי יועצים מתחומים שונים ויכולת מוכחת בניהול פרויקטים גדולים.

בין היתר, משרדנו שותף בהכנת התב"ע בסכר דגניה מטעם חברת מקורות, בליווי תת"ל 18- חשמול מערך המסילות הארצי בהליכים הסטטוטוריים השונים ובתסקירים הנלווים לתת"ל וכן בליווי היתרי בניה והרשאות בין השאר בתחנות הרכבת בשדרות, אופקים ונתיבות.