Entries by atarto

תקפות הנחיות השמאי הממשלתי בנוגע לחישוב פיצויי ההפקעה בתת הקרקע

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה

כך הצליחו תושבים בקרית ביאליק לקבור פרויקט תמ"א 38

מאת שלומית צור, גלובס